STS dostępny w Europie

STS został pierwszą polską firmą bukmacherską działająca poza granicami kraju.

STS – największy bukmacher w Polsce – po zdominowaniu polskiego sektora zakładów wzajemnych rozpoczął właśnie działalność na rynkach europejskich. Spółka po latach intensywnego rozwoju zagospodarowała blisko połowę rodzimej branży. Od dziś oferta bukmachera dostępna jest w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Norwegii, Islandii, Luksemburgu, Słowenii, Andorze, San Marino oraz na Gibraltarze, Malcie i Łotwie. W planach jest dalsza ekspansja międzynarodowa.

Spółka – za sprawą licznych inwestycji w rozwój oferty zakładów, nowoczesnych technologii oraz nowych funkcjonalności dla użytkowników STS – w ostatnich 6 latach zwiększyła przychody ponad dziesięciokrotnie – z 220 mln zł do 2,41 mld zł. Obecnie STS posiada ponad 47% udziałów w polskim rynku bukmacherskim, a 80% obrotów generują kanały online – aplikacja dedykowana systemowi Android oraz iOS, strona internetowa oraz jej mobilna wersja.

STS to niekwestionowany lider polskiego rynku bukmacherskiego. Po sukcesie firmy w kraju nadszedł czas na rozpoczęcie działalności na terenie Europy. W pierwszym etapie naszej obecności poza granicami RP chcemy skoncentrować się wokół Polaków, którzy znajdują się poza krajem. Świadomość naszej marki wśród tych osób jest niezwykle wysoka, zatem naszym celem jest wykorzystanie tej istotnej przewagi konkurencyjnej mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.

Z badań opinii publicznej – wykonanych na zlecenie bukmachera – wynika, że 80% dorosłych Polaków zna markę STS. Ten wskaźnik wśród polskich obywateli, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii wynosi zaś 52%, dystansując największych międzynarodowych operatorów gier wzajemnych.

Setki tysięcy naszych rodaków na przestrzeni ostatnich dekad zdecydowało się rozpocząć życie poza granicami kraju. Ich odwaga została wynagrodzona, gdyż wielu z nich doskonale odnalazło się w nowym środowisku i odniosło życiowy oraz zawodowy sukces. Dziś my ich śladem zaczynamy swoją działalność na 11 rynkach zagranicznych. Nasze wieloletnie doświadczenie zdobyte w kraju to unikatowy know-how, który pozwoli zdobyć szerokie grono nowych klientów – dodaje Mateusz Juroszek.

Jesteśmy pierwszą polską firmą bukmacherską, która działa poza granicami kraju. Na nowych rynkach oferta STS będzie w pełni komplementarna. Poza zakładami wzajemnymi spółka prowadzić będzie kasyno, kasyno live oraz sporty wirtualne. Silnie rozbudowane będą również zakłady esportowe podsumowuje Mateusz Juroszek.

Bukmacher aktywnie angażuje się we wspieranie polskiego sportu, będąc największym prywatnym podmiotem na rodzimym rynku sponsoringu. Firma jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej, a także sponsorem głównym Jagiellonii Białystok oraz oficjalnym bukmacherem Lecha Poznań, Cracovii, Pogoni Szczecin, Korony Kielce, Górnika Zabrze, Anwilu Włocławek, Asseco Resovii oraz PGE Vive Kielce, a także Futsal Ekstraklasa czy innych klubów i związków sportowych. STS angażuje się także we wsparcie esportu.


STS available in Europe

 The first Polish bookmaking company operating abroad.

STS – the largest bookmaker in Poland – after dominating the Polish betting sector, has just started operating on European markets. After years of intensive development, the company developed nearly half of its domestic industry. From now on, the bookmaker’s offer is available in the UK, Germany, Norway, Iceland, Luxembourg, Slovenia, Andorra, San Marino as well as in Gibraltar, Malta and Latvia. Further international expansion is planned.

Thanks to numerous investments in the development of the betting offer, modern technologies and new functionalities for STS users, in the last 6 years the company has increased its revenues more than tenfold – from PLN 220 million to PLN 2.389 billion. Currently, STS has over 47% share in the Polish bookmaking market, and 80% of turnover is generated by online channels – an application dedicated to Android and iOS, a website and its mobile version.

STS is the undisputed leader of the Polish bookmaking market. After the success of the company in the country, it’s time to start operations in Europe. In the first stage of our presence abroad, we want to focus on Poles who are abroad. Our brand awareness among these people is extremely high, so our goal is to take advantage of this significant competitive advantage – says Mateusz Juroszek, President of STS.

Public opinion polls – commissioned by the bookmaker – show that 80% of adult Poles know the STS brand. This indicator among Polish citizens who live in Great Britain is 52%, it allowed the company in getting advantage against the largest international pari-mutuel game operators.

Hundreds of thousands of our compatriots over the last decades have decided to start living abroad. Their courage has been rewarded because many of them have found themselves in a new environment and have achieved life and professional success. Today, we are following in their footsteps and starting our activity on 11 foreign markets. Our many years of experience gained in the country is a unique know-how that will allow us to gain a wide range of new customers – adds Mateusz Juroszek.

We are the first Polish bookmaker company that operates abroad. On the new markets STS offer will be fully complementary.

In addition to betting, the company will operate a casino, live casino and virtual sports. Esport bets will also be strongly expanded, concludes Mateusz Juroszek.

STS is actively involved in supporting Polish sport, being the largest private entity on the Polish sponsoring market. The company is the official sponsor of the Polish football team, as well as the main sponsor of Jagiellonia Białystok and the official bookmaker of Lech Poznań, Cracovia, Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Górnik Zabrze, Anwil Włocławek, Asseco Resovia and PGE Vive Kielce, as well as Futsal Ekstraklasa or other clubs and sports associations. STS is also engaged in the support of esports.