Wyświetlony czas w strefie zakładów live służy wyłącznie do orientacji w przebiegu gry. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność podanych informacji, jak np. rezultat spotkania lub czas gry.