Kupon

  1. 1
  2. 2
  3. 3
list

Twój kupon jest pusty.

Dodaj zakład z oferty po lewej.

Wpisz numer kuponu z zakładów naziemnych:

Wprowadź numer kuponu

Numer kuponu powinien zawierać same cyfry.

Nie ma takiego kuponu

Gdzie szukać numeru kuponu?
Numer znajdziesz na wydrukowanym kuponie, pod datą przyjęcia zakładu lub pod kodem kreskowym.
ZAMKNIJ

Wyniki

Tenis Stołowy - Rozgr. międzynarodowe - Setka Cup
zwycięzca Poprawne typy Wynik Data  
Scherbak A. - Khuleshov G. 1 3:1 24.01. 00:05 +5
 
Karachevskiy T. - Solomko R. 2 2:3 24.01. 00:25 +5
 
Khakhamidi P. - Shapoval A. 1 3:0 24.01. 00:35 +5
 
Marchuk M. - Lyushnya A. 1 3:2 24.01. 00:55 +7
 
Khuleshov G. - Ivanov L. 2 1:3 24.01. 01:05 +5
 
Solomko R. - Gomilko O. 2 0:3 24.01. 01:25 +5
 
Balakirev M. - Scherbak A. 1 3:0 24.01. 01:35
 
Bondarenko S. - Karachevskiy T. 2 0:3 24.01. 01:55 +5
 
Khakhamidi P. - Khuleshov G. 1 3:1 24.01. 02:05 +5
 
Marchuk M. - Solomko R. 1 3:1 24.01. 02:25 +5
 
Scherbak A. - Shapoval A. 1 3:2 24.01. 02:35 +5
 
Karachevskiy T. - Lyushnya A. 1 3:1 24.01. 02:55 +5
 
Balakirev M. - Ivanov L. 2 0:3 24.01. 03:05 +5
 
Bondarenko S. - Gomilko O. 2 2:3 24.01. 03:25 +5
 
Khakhamidi P. - Scherbak A. 1 3:1 24.01. 03:35 +5
 
Marchuk M. - Karachevskiy T. 2 2:3 24.01. 03:55 +5
 
Balakirev M. - Khuleshov G. 2 1:3 24.01. 04:05 +5
 
Bondarenko S. - Solomko R. 2 2:3 24.01. 04:25 +5
 
Shapoval A. - Ivanov L. 2 0:3 24.01. 04:35 +6
 
Lyushnya A. - Gomilko O. 1 3:2 24.01. 04:55 +5
 
Khakhamidi P. - Balakirev M. 1 3:0 24.01. 05:05 +5
 
Marchuk M. - Bondarenko S. 2 0:3 24.01. 05:25 +5
 
Scherbak A. - Ivanov L. 2 0:3 24.01. 05:35 +5
 
Karachevskiy T. - Gomilko O. 1 3:1 24.01. 05:55 +7
 
Khuleshov G. - Shapoval A. 1 3:1 24.01. 06:05 +5
 
Solomko R. - Lyushnya A. 1 3:0 24.01. 06:25 +5
 
Rak S. - Trunov Y. 2 1:3 24.01. 06:55 +5
 
Shyndel I. - Kovalchuk O. 1 3:0 24.01. 07:05 +5
 
Kostuk B. - Ivchuk O. 1 3:0 24.01. 07:15 +5
 
Kuzmych V. - Hordiichuk O. 2 0:3 24.01. 07:25 +5
 
Dibrova S. - Martyniuk A. 1 3:1 24.01. 07:50 +5
 
Tymchenko V. - Sydorenko V. 1 3:2 24.01. 07:55 +5
 
Taras, Gil - Nikolenko S. zwrot : 24.01. 07:55
 
Dukhovenko O. - Kyi Y. 1 3:1 24.01. 08:05 +5
 
Ivchuk O. - Kovpak E. 1 3:1 24.01. 08:15 +5
 
Melnykov V. - Populovskyi E. 2 1:3 24.01. 08:20 +5
 
Rak S. - Hordiichuk O. 2 0:3 24.01. 08:25 +5
 
Bielokon Y. - Kovalchuk K. 2 1:3 24.01. 08:25 +5
 
Shyndel I. - Mishchenko A. 2 0:3 24.01. 08:35 +5
 
Kostuk B. - Buberenko B. 1 3:1 24.01. 08:45 +5
 
Kostuk B. - Buberenko B. zwrot : 24.01. 08:45
 
Mytsyk A. - Martyniuk A. 2 1:3 24.01. 08:50 +5
 
Nikolenko S. - Trunov Y. 2 2:3 24.01. 08:55 +5
 
Ciklauri D. - Portnov H. 2 0:3 24.01. 08:55 +5
 
Kyi Y. - Kovalchuk O. 2 0:3 24.01. 09:05 +5
 
Kovpak E. - Kolbasenko A. 2 1:3 24.01. 09:15 +5
 
Dibrova S. - Melnykov V. 1 3:1 24.01. 09:20 +5
 
Tymchenko V. - Kovalchuk K. 2 1:3 24.01. 09:25 +5
 
Kuzmych V. - Taras, Gil 1 3:0 24.01. 09:25 +6
 
Buberenko B. - Ivchuk O. 1 3:0 24.01. 09:45 +5
 
Mytsyk A. - Populovskyi E. 2 1:3 24.01. 09:50 +7
 
Rak S. - Nikolenko S. 2 0:3 24.01. 09:55 +5
 
Shyndel I. - Kyi Y. 1 3:1 24.01. 10:05 +5
 
Kostuk B. - Kolbasenko A. 1 3:1 24.01. 10:15 +5
 
Melnykov V. - Martyniuk A. 2 2:3 24.01. 10:20 +5
 
Taras, Gil - Hordiichuk O. 2 0:3 24.01. 10:25 +12
 
Bielokon Y. - Ciklauri D. 2 2:3 24.01. 10:25 +5
 
Dukhovenko O. - Mishchenko A. 1 3:0 24.01. 10:35 +5
 
Buberenko B. - Kovpak E. 1 3:0 24.01. 10:45 +6
 
Dibrova S. - Populovskyi E. 2 0:3 24.01. 10:50 +5
 
Kuzmych V. - Trunov Y. 2 1:3 24.01. 10:55 +5
 
Tymchenko V. - Portnov H. 2 2:3 24.01. 10:55 +5
 
Ivchuk O. - Kolbasenko A. 1 3:0 24.01. 11:15 +5
 
Mytsyk A. - Melnykov V. 2 2:3 24.01. 11:20 +6
 
Ciklauri D. - Kovalchuk K. 1 3:1 24.01. 11:25 +5
 
Shyndel I. - Dukhovenko O. 2 0:3 24.01. 11:35 +6
 
Kovpak E. - Kostuk B. 2 0:3 24.01. 11:45 +11
 
Populovskyi E. - Martyniuk A. 1 3:0 24.01. 11:50 +8
 
Bielokon Y. - Sydorenko V. 2 0:3 24.01. 11:55 +5
 
Mytsyk A. - Dibrova S. 2 1:3 24.01. 12:20 +5
 
Tymchenko V. - Ciklauri D. 2 1:3 24.01. 12:25 +5
 
Tenis Stołowy - Rozgr. międzynarodowe - Setka Cup kobiet
zwycięzca Poprawne typy Wynik Data  
Tishchenko D. - Khilinska Y. 2 1:3 24.01. 07:10 +5
 
Slashova M. - Kostiuk O. 1 3:0 24.01. 07:30 +5
 
Pachich Y. - Konovalova N. 1 3:0 24.01. 07:40 +5
 
Voloshyna Y. - Degteva A. 2 0:3 24.01. 08:00 +5
 
Kregul O. - Khilinska Y. 2 1:3 24.01. 08:10 +5
 
Kudrey L. - Slashova M. 2 0:3 24.01. 08:30 +5
 
Tishchenko D. - Pachich Y. 2 1:3 24.01. 08:40 +5
 
Voloshyna Y. - Kostiuk O. 2 0:3 24.01. 09:00 +5
 
Kregul O. - Konovalova N. 2 0:3 24.01. 09:10 +5
 
Slashova M. - Degteva A. 2 1:3 24.01. 09:30 +5
 
Pachich Y. - Khilinska Y. 1 3:1 24.01. 09:40 +5
 
Kudrey L. - Kostiuk O. 2 0:3 24.01. 10:00 +5
 
Tishchenko D. - Konovalova N. 1 3:1 24.01. 10:10 +5
 
Voloshyna Y. - Slashova M. 2 0:3 24.01. 10:30 +5
 
Kregul O. - Pachich Y. 2 0:3 24.01. 10:40 +8
 
Kostiuk O. - Degteva A. 1 3:1 24.01. 11:00 +5
 
Konovalova N. - Khilinska Y. 1 3:2 24.01. 11:10 +5
 
Voloshyna Y. - Kudrey L. 2 0:3 24.01. 11:30 +5
 
Kregul O. - Tishchenko D. 1 3:2 24.01. 11:40 +9
 
Tenis Stołowy - Rozgr. międzynarodowe - TT Cup
zwycięzca Poprawne typy Wynik Data  
Shkurupii A. - Levadniy A. 2 1:3 24.01. 06:50
 
Kinash S. - Sements O. 2 0:3 24.01. 06:55
 
Krutko A. - Gogenko S. 2 0:3 24.01. 07:25
 
Yehorov K. - Derevinskiy D. 2 0:3 24.01. 07:30
 
Miniailo Y. - Myrza A. 2 0:3 24.01. 07:35
 
Kotik A. - Nechyporuk V. 2 1:3 24.01. 07:45
 
Ludchak V. - Sydorenko A. 1 3:1 24.01. 07:50
 
Simonchuk D. - Lytvynenko M. 2 2:3 24.01. 07:55
 
Pismenniy E. - Teterya Y. 1 3:2 24.01. 08:00
 
Zaitsev A. - Abalmaz S. 1 3:1 24.01. 08:05
 
Krasutskyi A. - Tsyhanenko V. 2 0:3 24.01. 08:10
 
Vahta D. - Hrytsyienko N. 2 0:3 24.01. 08:20
 
Furman O. - Pinchuk R. 2 1:3 24.01. 08:25
 
Zhukovskij A. - Yakovliev H. zwrot : 24.01. 08:30
 
Schepanskiy Y. - Filatov S. 1 3:2 24.01. 08:30
 
Shkurupii A. - Gogenko S. 2 1:3 24.01. 08:35
 
Kinash S. - Derevinskiy D. 1 3:2 24.01. 08:40
 
Sokur M. - Myrza A. 1 3:0 24.01. 08:45
 
Avraham N. - Nechyporuk V. 1 3:1 24.01. 08:55
 
Syniavskyi I. - Sydorenko A. zwrot : 24.01. 09:00
 
Filatov S. - Lytvynenko M. 2 2:3 24.01. 09:05
 
Teterya Y. - Levadniy A. 1 3:1 24.01. 09:10
 
Abalmaz S. - Sements O. 2 0:3 24.01. 09:15
 
Miniailo Y. - Krasutskyi A. 2 1:3 24.01. 09:20
 
Kotik A. - Vahta D. 1 3:2 24.01. 09:30
 
Ludchak V. - Furman O. 1 3:0 24.01. 09:35
 
Simonchuk D. - Yakovliev H. zwrot : 24.01. 09:40
 
Zhukovskij A. - Schepanskiy Y. 2 2:3 24.01. 09:40
 
Krutko A. - Pismenniy E. 2 2:3 24.01. 09:45
 
Yehorov K. - Zaitsev A. 2 2:3 24.01. 09:50
 
Sokur M. - Tsyhanenko V. 1 3:1 24.01. 09:55
 
Avraham N. - Hrytsyienko N. 2 2:3 24.01. 10:05
 
Syniavskyi I. - Pinchuk R. zwrot : 24.01. 10:10
 
Simonchuk D. - Filatov S. 2 0:3 24.01. 10:15
 
Shkurupii A. - Teterya Y. 2 0:3 24.01. 10:20
 
Kinash S. - Abalmaz S. 2 2:3 24.01. 10:25
 
Krasutskyi A. - Myrza A. 2 2:3 24.01. 10:30
 
Vahta D. - Nechyporuk V. 2 2:3 24.01. 10:40
 
Furman O. - Sydorenko A. 2 1:3 24.01. 10:45
 
Zhukovskij A. - Lytvynenko M. 1 3:0 24.01. 10:50
 
Pismenniy E. - Gogenko S. 2 0:3 24.01. 10:55
 
Zaitsev A. - Derevinskiy D. 1 3:0 24.01. 11:00
 
Sokur M. - Krasutskyi A. 1 3:1 24.01. 11:05
 
Avraham N. - Vahta D. 2 0:3 24.01. 11:15
 
Syniavskyi I. - Furman O. zwrot : 24.01. 11:20
 
Simonchuk D. - Schepanskiy Y. 2 0:3 24.01. 11:25
 
Krutko A. - Levadniy A. 2 1:3 24.01. 11:30
 
Yehorov K. - Sements O. 1 3:1 24.01. 11:35
 
Miniailo Y. - Tsyhanenko V. 2 0:3 24.01. 11:40
 
Kotik A. - Hrytsyienko N. 1 3:1 24.01. 11:50
 
Ludchak V. - Pinchuk R. 2 0:3 24.01. 11:55
 
Zhukovskij A. - Filatov S. 1 3:1 24.01. 12:00
 
Shkurupii A. - Pismenniy E. 2 0:3 24.01. 12:05
 
Kinash S. - Zaitsev A. 2 1:3 24.01. 12:10
 
Sokur M. - Miniailo Y. 1 3:2 24.01. 12:15
 
Avraham N. - Kotik A. 2 1:3 24.01. 12:25
 
Tenis Stołowy - Rozgr. międzynarodowe - TT Cup kobiet
zwycięzca Poprawne typy Wynik Data  
Khmelevskaia N. - Aseeva I. 2 1:3 24.01. 02:30
 
Tatianina T. - Telnaya G. 2 1:3 24.01. 03:00
 
Khmelevskaia N. - Tatianina T. 2 0:3 24.01. 03:30
 
Tenis Stołowy - Rozgr. międzynarodowe - Win Cup
zwycięzca Poprawne typy Wynik Data  
Pirveli R. - Isakov V. 2 1:3 24.01. 07:00 +5
 
Kuzyo L. - Kutniy I. 2 1:3 24.01. 07:30 +5
 
Krivorotko E. - Sazhnev V. 1 3:2 24.01. 07:30 +5
 
Pirveli R. - Kutniy I. 1 3:1 24.01. 08:00 +5
 
Kolesnik P. - Cherednichenko P. 1 3:2 24.01. 08:30 +5
 
Krivorotko E. - Trofimov N. 2 1:3 24.01. 08:30 +5
 
Pirveli R. - Kuzyo L. 1 3:2 24.01. 09:00 +5
 
Sazhnev V. - Trofimov N. 2 1:3 24.01. 09:30 +5
 
Kutniy I. - Isakov V. 2 0:3 24.01. 09:30 +5
 
Trofimov N. - Krivorotko E. 1 3:0 24.01. 11:30 +5
 
Kuzyo L. - Pirveli R. 1 3:1 24.01. 12:00 +5
 
Tenis Stołowy - Rozgr. międzynarodowe - Win Cup kobiet
zwycięzca Poprawne typy Wynik Data  
Zoidze E. - Bairak T. 1 3:0 24.01. 07:45 +5
 
Stefanuk O. - Emelyanenko Y. 2 1:3 24.01. 08:15 +5
 
Zoidze E. - Emelyanenko Y. 1 3:0 24.01. 08:45 +5
 
Stefanuk O. - Bairak T. 1 3:0 24.01. 09:15 +5
 
Zoidze E. - Stefanuk O. 1 3:1 24.01. 09:45 +5
 
Emelyanenko Y. - Bairak T. 1 3:1 24.01. 10:15 +5
 
Bairak T. - Zoidze E. 2 0:3 24.01. 10:45 +5
 
Emelyanenko Y. - Stefanuk O. 1 3:1 24.01. 11:15 +5
 
Emelyanenko Y. - Zoidze E. 2 0:3 24.01. 11:45 +5
 
Bairak T. - Stefanuk O. 2 2:3 24.01. 12:15 +5
 
Tenis Stołowy - Rosja - Liga Pro
zwycięzca Poprawne typy Wynik Data  
Serebrennikov A. - Turabekov T. 1 3:0 24.01. 00:00 +5
 
Kirileno A. - Shagorov O. 1 3:1 24.01. 00:15 +5
 
Shirshov V. - Korneev D. 2 1:3 24.01. 00:15 +5
 
Pavlenko R. - Frolov A.G. 1 3:1 24.01. 00:30 +5
 
Mihaylov I. - Churin K. 2 0:3 24.01. 00:45 +5
 
Yusipov T. - Kobytov R. 2 2:3 24.01. 00:45 +5
 
Turabekov T. - Pravednov A. 1 3:1 24.01. 01:00 +5
 
Korneev D. - Kalachev V. 1 3:2 24.01. 01:15 +5
 
Shagorov O. - Ivanov Val. 1 3:0 24.01. 01:15 +5
 
Pavlenko R. - Serebrennikov A. 1 3:1 24.01. 01:30 +5
 
Yusipov T. - Kirileno A. 1 3:2 24.01. 01:45 +5
 
Mihaylov I. - Shirshov V. 2 1:3 24.01. 01:45 +5
 
Pravednov A. - Frolov A.G. 2 0:3 24.01. 02:00 +5
 
Ivanov Val. - Kobytov R. 2 1:3 24.01. 02:15 +5
 
Kalachev V. - Churin K. 2 0:3 24.01. 02:15 +5
 
Merzhko A. - Bogomolov A. 2 1:3 24.01. 05:30 +5
 
Nikiforov O. - Homutov S. 1 3:1 24.01. 05:45 +5
 
Savinsky A. - Makarenkov E. 1 3:2 24.01. 05:45 +5
 
Duka A. - Gancev S. 1 3:1 24.01. 06:00 +5
 
Klimentev V. - Sinkovskiy V. 2 1:3 24.01. 06:15 +5
 
Gavrilov Y. - Poletaev I. 2 1:3 24.01. 06:15 +5
 
Bogomolov A. - Duka A. 2 0:3 24.01. 06:30 +5
 
Homutov S. - Gavrilov Y. 2 2:3 24.01. 06:45 +5
 
Makarenkov E. - Klimentev V. 1 3:1 24.01. 06:45 +5
 
Poletaev I. - Nikiforov O. 1 3:1 24.01. 07:15 +5
 
Sinkovskiy V. - Savinsky A. 2 1:3 24.01. 07:15 +5
 
Merzhko A. - Duka A. 1 3:0 24.01. 07:30 +5
 
Nikiforov O. - Gavrilov Y. 2 0:3 24.01. 07:45 +5
 
Savinsky A. - Klimentev V. 2 1:3 24.01. 07:45 +5
 
Bogomolov A. - Gancev S. 2 1:3 24.01. 08:00 +5
 
Makarenkov E. - Sinkovskiy V. 1 3:0 24.01. 08:15 +5
 
Homutov S. - Poletaev I. 2 2:3 24.01. 08:15 +5
 
Kuznetsov A. - Evlakhin D. 1 3:1 24.01. 09:30 +5
 
Ambrosimov F. - Slaschilin A. 2 1:3 24.01. 09:45 +5
 
Shishko Y. - Glazin E. 1 3:2 24.01. 09:45 +5
 
Bilyuga S. - Tretyakov A. 1 3:2 24.01. 10:00 +5
 
Petrov D. - Ilichev M. 2 1:3 24.01. 10:15 +5
 
Suharkov O. - Matveev I. 2 1:3 24.01. 10:15 +5
 
Evlakhin D. - Bilyuga S. 2 2:3 24.01. 10:30 +5
 
Slaschilin A. - Suharkov O. 1 3:2 24.01. 10:45 +5
 
Glazin E. - Petrov D. 1 3:1 24.01. 10:45 +5
 
Tretyakov A. - Kuznetsov A. 2 0:3 24.01. 11:00 +5
 
Matveev I. - Ambrosimov F. 2 0:3 24.01. 11:15 +5
 
Ilichev M. - Shishko Y. 1 3:0 24.01. 11:15 +5
 
Kuznetsov A. - Bilyuga S. 1 3:1 24.01. 11:30 +5
 
Shishko Y. - Petrov D. 2 1:3 24.01. 11:45 +7
 
Ambrosimov F. - Suharkov O. 1 3:2 24.01. 11:45 +5
 
Evlakhin D. - Tretyakov A. 2 2:3 24.01. 12:00 +5
 
Glazin E. - Ilichev M. 2 1:3 24.01. 12:15 +6
 
Slaschilin A. - Matveev I. 1 3:0 24.01. 12:15 +5