Nowe wygrane

 • T.D. 23.09.2019
  1039.50 zł
 • D.K. 22.09.2019
  1107.74 zł
 • D.K. 22.09.2019
  1107.74 zł
 • T.W. 22.09.2019
  1034.66 zł
 • T.W. 22.09.2019
  3599.71 zł

Newsletter


Kupon

 1. 1
 2. 2
 3. 3
list

Twój kupon jest pusty.

Dodaj zakład z oferty po lewej.

.

Sprawdź kupon

Wpisz numer kuponu z zakładów naziemnych:

Klub STS - sprawdź swoje miejsce

Wpisz numer swojej karty klubowej:

klas. końcowa

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata , Puchar Świata (M)  - Niedziela 27.10.2019
Kristoffersen H. (2019/2020)
10:00
V 2.75
0 60003
Pinturault A. (2019/2020)
10:00
V 2.75
0 60005
Paris D. (2019/2020)
10:00
V 10.00
0 60007
Kriechmayer V. (2019/2020)
10:00
V 13.00
0 60008
Caviezel M. (2019/2020)
10:00
V 20.00
0 60009
Jansrud K. (2019/2020)
10:00
V 20.00
0 60013
Feuz B. (2019/2020)
10:00
V 25.00
0 60019
Dressen T. (2019/2020)
10:00
V 30.00
0 60022
Schwarz M. (2019/2020)
10:00
V 25.00
0 60026
Odermatt M. (2019/2020)
10:00
V 25.00
0 60028
Kilde A.A. (2019/2020)
10:00
V 35.00
0 60032
Meillard L. (2019/2020)
10:00
V 35.00
0 60038
Noel C. (2019/2020)
10:00
V 40.00
0 60040
Mayer M. (2019/2020)
10:00
V 50.00
0 60073
Zenhaeusern R. (2019/2020)
10:00
V 50.00
0 60082
Yule D. (2019/2020)
10:00
V 50.00
0 60083
Clarey J. (2019/2020)
10:00
V 65.00
0 60084
Franz M. (2019/2020)
10:00
V 100.00
0 60085
Feller M. (2019/2020)
10:00
V 100.00
0 60086
Innerhofer C. (2019/2020)
10:00
V 100.00
0 60087
Fill P. (2019/2020)
10:00
V 100.00
0 60088
Muffat-Jeandet V. (2019/2020)
10:00
V 100.00
0 60089
Janka C. (2019/2020)
10:00
V 200.00
0 60090
Myhrer A. (2019/2020)
10:00
V 200.00
0 60091
Matt M. (2019/2020)
10:00
V 200.00
0 60092
Theaux A. (2019/2020)
10:00
V 300.00
0 60093
Ferstl J. (2019/2020)
10:00
V 300.00
0 60094
Ligety T. (2019/2020)
10:00
V 500.00
0 60095
Ryding D. (2019/2020)
10:00
V 500.00
0 60096
Kranjec Z. (2019/2020)
10:00
V 500.00
0 60100