Kupon

Nie wybrano żadnych zakładów.
W celu wybrania zakładu kliknij na dany kurs.

Polecamy

Sprawdź kupon

Wpisz numer kuponu z zakładów naziemnych:

Klub STS - sprawdź swoje miejsce

Wpisz numer swojej karty klubowej:

Konkursy i regulaminy

Akcje i konkursy z nagrodami - Postanowienia ogólne
1
Ogłoszenie zwycięzców poszczególnych konkursów nastąpi najwcześniej do rana następnego dnia po zakończonym konkursie.
2
Organizator konkursów zastrzega sobie prawo zmiany listy zwycięzców do 48h po ich ogłoszeniu.
3
Odwołania od podanych wyników konkursów można składać do 48h od ich publikacji.
4
Zwycięzcy powinni przesłać swoje zgłoszenie najpóźniej do 48h po ogłoszonych wynikach. Po tym terminie przyznana nagroda przepada.
6
W przesłanym mailu należy podać:

W temacie "WYGRANA W KONKURSIE NR...(nr konkursu) Z DNIA...(data konkursu)",
Imię i Nazwisko zwycięzcy konkursu,
Nr punktu STS, w którym zostanie odebrana nagroda,
Rodzaj przyznanej nagrody*.

7
Lista punktów znajduje się na stronie https://www.sts.pl/pl/top-menu/punkty-sts/ (Numer punktu znajduje się po lewej stronie listy).
8
Wysyłka nagrody na punkt STS podany w zgłoszeniu nastąpi w przeciągu 1-2 tygodni po wysłaniu zgłoszenia przez zwycięzcę konkursu. W chwili wysłania nagrody, zwycięzca zostanie o tym powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku nieprawidłowego zgłoszenia wysyłka może ulec opóźnieniu**.
9
Odbiór nagród w punktach STS będzie możliwy tylko i wyłącznie przez osobę pełnoletnią ("18+"), po okazaniu dowodu tożsamości.
10
Zwycięzca może upoważnić inną osobę do odbioru nagrody. W tym celu w przesłanym zgłoszeniu należy podać również dane personalne tej osoby.
11
W przypadku edytowania wcześniej oddanego typu, uczestnij zostaje zdyskwalifikowany.
12
W przypadku identycznych, prawidłowych typów, liczy się czas ich dodania.
13
W dniu nadania przesyłki laureat zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
14
Organizator konkursów zastrzega sobie prawo zmiany powyższych zasad oraz ewentualnej zmiany przyznawanych w konkursie nagród.
*W przypadku nagród w postaci ubrań, o ile organizator daje taką możliwość, należy podać rozmiar oraz kolor.
**Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia w/w terminu, o czym zwycęzca konkursu zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
Regulaminy i wyniki akcji marketingowych w 2015 roku: