Narzędzia odpowiedzialnego gracza

W myśl regulaminu odpowiedzialnej gry, STS udostępnia następujące opcje limitowania aktywności w serwisie w celu przekazania w ręce klienta pełnej kontroli nad zabawą oraz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa.
ZEGAR GRACZA

STS udostępnia w ramach indywidualnego konta każdemu graczowi zegar, który prezentuje i odmierza czas aktywności klienta od momentu zalogowania.Dzienne i miesięczne limity czasowe

Jest to określony czas pozostania zalogowanym na koncie Online, który liczony jest od momentu zalogowania się do momentu wylogowania. Pod uwagę brany jest czas zalogowania zarówno na komputerowej wersji strony STS.pl, stronie mobilnej m.sts.pl oraz aplikacji na iOS jak i Android. Należy ustawić dzienny limit czasowy (od 1h do 18h) oraz miesięczny limit czasowy (maksymalnie 558h). Po przekroczeniu tego czasu zawieranie zakładów nie będzie możliwe.Dzienne i miesięczne limity kwotowe

Jest to określenie wartości środków pieniężnych przeznaczonych na zawieranie zakładów. Brane są pod uwagę stawki zakładów zawartych zarówno na koncie depozytowym jak i bonusowym. Należy określić dzienny oraz miesięczny limit kwoty na grę.Zmiana ustawionych limitów

Każde podwyższenie limitu wiąże się z wydłużonym czasem oczekiwania na jego aktywację: przy pierwszej zmianie - 24h, przy drugiej zmianie - 7 dni, przy trzeciej i każdej kolejnej - 3 miesiące. Zmniejszenie limitów odbywa się natychmiastowo. Dlatego ważną kwestią jest to, by ich ustawienie było przemyślaną decyzją.Zawieszenie konta na 24h

Gracz ma możliwość blokady swojej aktywności na 24h. W tym czasie gracz nie może uczestniczyć w zakładach. Możliwość gry zostanie automatycznie uruchomiona po upływie czasu zawieszenia.Samowykluczenie z gry

Gracz ma możliwość blokady gry na okres 3 miesięcy. W okresie wskazanym przez gracza decyzja o zawieszeniu aktywności jest nieodwołalna.