Borussia Dortmund vs Sevilla. Każdy wynik możliwy+

Borussia Dortmund vs Sevilla. Każdy wynik możliwy